Uz. Psk. HARUN AYSEVER

Psikoloji

0.0 Puan (0 Yorum)
Randevu al

Uz. Psk. HARUN AYSEVER


Muaynehane
Muayne Ücreti: Belirtilmedi
HATAY / ANTAKYA
Harun Aysever, İlk ve orta öğretiminin ardından, lisans eğitimine Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümüne başlamış ve lisans eğitimini dereceyle tamamlamıştır. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlayıp Özel Eğitim bölümünde lisans dersleri vermeye başlamıştır. Bilim uzmanlığı derecesi almaya hak kazandıktan sonra Doktora programına başlayıp derslerini tamamlamış yeterlilik sınavına girmeye hak kazanmıştır. Yüksek öğrenim, uzmanlık ve çalışma yılları sürecince çeşitli çalıştay, kongre ve seminerlere katılmıştır. Ulusal ve Uluslararası makale ve bildiriler sunmuştur. Günümüzde kendi alanındaki tüm yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek şuan kurucu oluğu EKOL Psikolojik Danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkin olan bireylere terapiler vereye başlamıştır. Aynı zamanda bilimsel dayanaklı olan Tomatis Metodu uzmanlığı ile (İşitsel uyarım programı) yine çocuk, ergen, yetişkin ve özel gereksinimi olan bireylerin gelişimine destek sağlamaktadır. Verdiği hizmetlerin yanı sıra bağımlılara yönelik rezonans terapisi ile bir çok danışanın bağımlılıklarından kurtulabilmesinde destek sağlamaktadır. BİLİMSEL YAYINLARI Aysever, H. (2018). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal destek Algılarının, Yılmazlık Düzeylerinin ve psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. (M. Sc.), Özel Eğitim Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa-Kıbrıs. Demirok, M., Meral Karabacak, S. ve Aysever, H. (2019). Ailelerdeki engellilik sorunlarına ilişkin eğilim eğilimleri. Kıbrıs Eğitim Bilimleri Dergisi , 14 (2), 303-312. https://doi.org/10.18844/cjes.v14i2.3899 Demirok, M. S., Oz, A. S., Aysever, H., & Karabacak, S. M. (2018). Skılls & conceptual teachıngın educatıon: Investıgatıon of post graduate thesıs. IIOAB Journal, 9(3), 121-129. Aysever, H. ve Sakallı Demirok, M. (2018). Özel Gereksinimli Çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek algılarının ve yılmazlık düzeylerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 20(3), 561-595 Aysever, H. ve Sakallı Demirok, M. (2018). Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarının ve Yılmazlık Düzeylerinin, Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (In Review). YAZILI VE SÖZLÜ BİLDİRİLERİ Demirok, M., Özcan, D., Aysever, H. ve Karabacak, S. (2017). Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin ruhsal sağlığı ve benlik değerlerinin belirlenmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi, Samsun. Demirok, M., Aysever, H. ve Karabacak, S. (2017). Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarının durumunu dini açıdan değerlendirmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi bildiri kitabı, Samsun. Demirok, M., Karabacak, S. ve Aysever, H. (2017). Beden eğitimi öğretmen adaylarının zihin engelli çocuklara yönelik tutumlarının incelenmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi bildiri kitabı, Samsun. Demirok, M., Karabacak, S., Aysever, H., ve Fidanboy, E. (2017). Özel eğitim öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma ve iş doyum düzeylerinin belirlenmesi. 27. Ulusal Özel eğitim kongresi bildiri kitabı, Samsun. www.facebook.com/ekolpsikolojikdanismanlik www.instagram.com/ekol.psikolojikdanismanlik/?hl=tr www.youtube.com/channel/UCIcnPD_HLiBbN-lDXPFWB9Q?view_as=subscriber
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER
Uz. Psk. HARUN AYSEVER

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmadı

Aldığınız Hizmeti Puanlayın

Son Kayıt Olan Doktorlar

Kayıtlı Doktorlar